Introductie

Het Programma van Eisen is de basis van het ontwerp, of dit nu een gebouw betreft, een stedelijke ontwikkeling, een softwareapplicatie, een vaartuig, een voertuig, een vliegtuig, een keukenapparaat of een meubelstuk. Het is daarom een onderdeel van de opdracht aan een ontwerper. In het Programma van Eisen is nauwkeurig omschreven wat er van het product wordt verwacht.

Deze website geeft informatie over het Programma van Eisen voor bouwen en gebouwen.

Een praktijkvoorbeeld

De opdrachtgever, een directeur van een klein productiebedrijf ziet dat zijn zaken goed gaan. Hij wil daarom graag een nieuw kantoor laten bouwen met een productiehal en schakelt een architect in. De architect vraagt wat voor gebouw de opdrachtgever in gedachten heeft en of hij nog specifieke wensen heeft. De opdrachtgever zegt dat hij daar al over heeft nagedacht en samen met het Hoofd Productie een Programma van Eisen heeft opgesteld. Hij overhandigt de architect een of twee A4-tjes.

Zo gaat het er in de praktijk vaak aan toe. De directeur vraagt feitelijk aan de architect om zijn eigen voorwaarden vast te leggen. Het is aan te raden om de huisvestingsbehoeften vast te stellen voordat een architect aan de slag gaat, of het nu gaat om een verbouwing, een uitbreiding, een nieuw gebouw of het restaureren of renoveren van een bestaand pand.