Links en literatuur

ToornendPartners meent dat onderstaande links een nuttige en informatieve aanvulling kunnen zijn op de inhoud van deze website. De links openen in een apart venster. ToornendPartners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgenomen links.

Bouwregelgeving: Bouwbesluit Online

Arbeidsomstandigheden: Arboportaal

Informatie over omgevingsvergunning: Omgevingsloket

Duurzaam en energiezuinig bouwen: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Certificeringsmethoden Duurzaamheid: Dutch Green Building Council

Zoek bestemmingsplannen online

Certificering van veiligheidsinstallaties: Kiwa

Specialist in het opstellen van PvE’s: ToornendPartners


Andere informatieve websites van ToornendPartners:

ToornendPartners, adviesbureau voor bouwen en gebouwen met veel kennis en ervaring op het gebied van het opstellen van degelijke Programma’s van Eisen.

Risicoanalyse, een informatieve website over risicomanagement en risicobeheersing.

Aanbestedingswet, een informatieve website over de nieuwe aanbestedingswet.

Duurzaam Cultuur, een informatieve website over de kansen en mogelijkheden om cultuurgebouwen te verduurzamen op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. (nog in ontwikkeling)