Specifieke onderdelen

Voor enkele onderdelen van een gebouw is het noodzakelijk om aanvullende Programma’s van Eisen op te stellen. Soms moeten deze Programma’s voor specialistische onderdelen, zoals de brandmeld-, de beveiligings- of de sprinklerinstallatie, door gecertificeerde bedrijven worden opgesteld. Een dergelijk Programma van Eisen dient te worden goedgekeurd door de brandweer.

Ook wordt bij de nieuwbouw van een bijvoorbeeld een theater of een parkeergarage een apart Programma van Eisen geschreven voor respectievelijk de toneeltechnische installatie en de parkeerinstallatie. De eisen die hierin staan zijn te specifiek en belasten het bouwkundige Programma van Eisen.

De uitgangspunten dienen uiteraard wel afgestemd te worden zodat de ontwerpers in ieder geval ruimtelijk en constructief rekening houden met de techniek.