Waaraan moet het Programma van Eisen voldoen (1)

Meetbaar

De eisen in het Programma moeten ook daadwerkelijk als eisen zijn geformuleerd. Vaak worden in een Programma van Eisen formuleringen aangetroffen als:
‘gebruik zoveel mogelijk…’
‘getracht dient te worden…’
‘beperk het aantal…’
‘de toepassing van … dient onderzocht te worden’
Deze formuleringen bevatten geen eisen en zijn ook niet toetsbaar. Dergelijke formuleringen moeten daarom vermeden worden of tenminste met een minimum te worden gesteld. Het Programma van Eisen moet dus een objectief meetbaar instrument zijn.

Exact of prestatie

Er zijn twee manieren om eisen te stellen. Eisen kunnen exact worden gegeven of als prestatie-eisen worden geformuleerd. In het eerste geval wordt bijvoorbeeld een kantoorruimte van 16 m2 gevraagd. Omdat een kantoorruimte ten minste een deur en een raam moet bevatten, zullen aanvullende eisen gesteld moeten worden om een bruikbare ruimte te krijgen. Bij een ongelukkige positie van ramen en deuren en eventueel nog een kolom kan de ruimte onpraktisch worden.
Een prestatie-eis zou in dat geval zijn dat er twee werkplekken in ondergebracht moeten worden. Door het stellen van prestatie-eisen voelt een ontwerper meer vrijheid omdat het gebruik van de ruimte beschreven wordt. De ontwerper maakt dan bij wijze van spreken geen hokje maar een werkruimte.