Wat staat er in het Programma van Eisen (2)

Afwerkingen en voorzieningen

Per ruimte of per cluster dienen het afwerkingsniveau en de gewenste voorzieningen te worden bepaald. Dat kan ook per te huisvesten activiteit worden beschreven. Indien bijvoorbeeld wordt gevraagd om een enkele ruimten waarin een verschillend aantal werkplekken is ondergebracht, dan is het eenvoudiger om per werkplek vast te leggen welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

Een gebouw bevat meestal een aantal functies. Deze kunnen ook zeer verschillende eisen stellen aan het afwerkingsniveau. Bijvoorbeeld een laboratorium met een showroom, een vergaderruimte en kantoorruimten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig geen paragraaf of apart hoofdstuk meer in het Programma van Eisen. Duurzaamheid is allang geen extraatje meer gebaseerd op een (keuze)lijstje of iets dat (later) eenvoudig toegevoegd kan worden. De duurzaamheidsambitie dient direct te worden uitgesproken en integraal te worden vastgelegd in het Programma van Eisen. De duurzaamheidsambitie is het vertrekpunt bij het formuleren van locatiegebonden eisen, ruimtelijke, constructieve, bouwfysische, en installatietechnische eisen en bij het bepalen van materiaalkeuzes en afwerkingen. De ambitie kan aanleiding zijn tot het toepassen van een specifieke certificeringsmethode zoals BREEAM, WELL, Greenkey, LEED. Uiteindelijk heeft elke bouwactiviteit invloed op het klimaat en is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om die invloed zo klein mogelijk te houden. Het gebouwde eindresultaat kan zelfs een positieve bijdrage leveren aan het klimaat.

Technische eisen

Nu de ruimten uitvoerig zijn beschreven, is het tijd om de technische eisen vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eisen die voor het gehele gebouw gelden en eisen die voor specifieke ruimten gelden.

Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld minimumeisen voor belastingen waarmee rekening gehouden dient te worden, maar het is goed mogelijk dat de processen zelf strengere eisen stellen.