Wat staat er in het Programma van Eisen (2)

Afwerkingen en voorzieningen

Per ruimte of per cluster dienen het afwerkingsniveau en de gewenste voorzieningen te worden bepaald. Dat kan ook per te huisvesten activiteit worden beschreven. Indien bijvoorbeeld wordt gevraagd om een enkele ruimten waarin een verschillend aantal werkplekken is ondergebracht, dan is het eenvoudiger om per werkplek vast te leggen welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

Een gebouw bevat meestal een aantal functies. Deze kunnen ook zeer verschillende eisen stellen aan het afwerkingsniveau. Bijvoorbeeld een laboratorium met een showroom, een vergaderruimte en kantoorruimten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig geen paragraaf of apart hoofdstuk meer in het Programma van Eisen. Duurzaamheid is allang geen extraatje meer, een (keuze)lijstje of een eenvoudige toevoeging. De duurzaamheidsambitie dient direct te worden uitgesproken en te worden vastgelegd. Vervolgens is de duurzaamheidsambitie het vertrekpunt bij het formuleren van locatiegebonden eisen, ruimtelijke, constructieve, bouwfysische, en installatietechnische eisen en bij het bepalen van materiaalkeuzes en afwerkingen.

Technische eisen

Nu de ruimten uitvoerig zijn beschreven, is het tijd om de technische eisen vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eisen die voor het gehele gebouw gelden en eisen die voor specifieke ruimten gelden.

Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld minimumeisen voor belastingen waarmee rekening gehouden dient te worden, maar het is goed mogelijk dat de processen zelf strengere eisen stellen.