Wie schrijft het Programma van Eisen?

Het Programma van Eisen is één van de contractstukken voor de ontwerpende partijen. Daarom dient de opdrachtgever dit document op te stellen en niet één van de te contracteren ontwerpende partijen. Het is belangrijk dat de opdrachtgever achter de inhoud van het Programma van Eisen staat. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming en sluit de contracten af. De ervaring van een onafhankelijk deskundige is hierbij vaak onontbeerlijk.

Kennis en ervaring

Voor het opstellen van het Programma van Eisen is kennis noodzakelijk van de te huisvesten organisatie, de regelgeving, techniek et cetera. Dat betekent dat de inbreng van gebruikers die verstand hebben van de te huisvesten functies en van de (werk-)processen die er nu en in de toekomst plaatsvinden, essentieel is. De deskundige vult de inbreng van de gebruikers aan met de noodzakelijke nevenruimten en bouwkundige aspecten.

Bij meer complexe projecten zullen meer deskundigen worden betrokken, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, akoestiek of specialistische gebouwinstallaties.

ToornendPartners stelt voor elk project een team van deskundigen samen dat de vereiste specialiteiten in huis heeft. Een Programma van Eisen is dus vaak het product van een intensieve samenwerking tussen de programmadeskundige en de opdrachtgeversorganisatie.